Què és una retinografia?

La retinografia ens permet poder veure l'interior de l'ull…